AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.
ateliér grafika kresba linoryt malba umění Náchod

AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.

Adresa: Ateliér spolku AMAG byl na jaře roku 2024 přemístěn
do nového Spolkového domu v Náchodě, v Hurdálkově ulici, v těsném sousedství za kinem Vesmír (čp. 147)

Kdy: sobota 15. 6., 10-17 hod.

Program: ukázky živé tvorby od členů spolku, dílny pro veřejnost, komentovaná prohlídka, výstava

 

Zapsaný spolek náchodských výtvarníků AMAG má již dlouhou tradici. V roce 2018 oslavil výročí 70 let od svého založení. Během této doby se v jeho řadách vystřídalo mnoho známých regionálních výtvarníků. Pedagogy byli významní malíři náchodského regionu, například prof. Jiří Votýpka, prof. Bohumír Španiel, ak. malíř Josef Ducháč a ak. malíř Ivo Švorčík. Učitelé již zemřeli, avšak zanechali po sobě významný odkaz v podobě stovek obrazů i nadšených pokračovatelů. AMAG během své existence prošel mnoha etapami až po jeho zaregistrování v roce 2015. Tato skupina výtvarníků se mnohokrát stěhovala do nejrůznějších prostor a často to byly prostory pro ateliérovou tvorbu málo vhodné. V současné době však spolek pro svou ateliérovou činnost získal od města Náchod prostory v budově nového spolkového domu. Vůdčí osobností zapsaného spolku byl až do konce roku 2023 náchodský malíř Milan Jícha, kterého nyní poprvé v historii vedoucích nahradila žena, Kateřina Šotolová. Počty členů se v čase měnily, ale prakticky nikdy o mnoho nepřesáhly číslo třicet. Pro veřejnost spolek pořádá výstavy nejen v Náchodě, ale i ve Velkém Poříčí, v České Skalici a i v jiných městech. Na DOA budou prezentovat výtvarníci v oborech kresba, malba, grafika a příležitost projevit se, bude nabídnuta i návštěvníkům, pro které bude připraven výtvarný program.
Členům spolku záleží na možnosti prezentovat uměleckou výtvarnou tvorbu mezi občany svého města a osvětově působit. Proto stejně jako tomu bylo v minulých ročnících DOA, bude opět představen a připomenut některý z významných malířů, který se nesmazatelně zapsal do dějin výtvarného umění u nás nebo ve světě.
Zde ještě připojujeme internetové odkazy:

http://www.amag.cz/

Důležité informace

AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.

sobota 15. 6., 10-17 hod.

Navštivte umělce v jejich ateliérech
a poznejte svět umění zblízka!

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.